Barraques de Mussarra

Possiblement Mussarra és la masia amb més història del terme de Monistrol de Calders. El territori és documentat des del segle IX, i havia tingut parròquia pròpia, que atenia una vintena de masos (actualment només en queden dos): Sant Pere de Mussarra, l'església de la qual és romànica, del segle XI, i encara es conserva en la seva major part. Al llarg de la història el mas ha jugat sempre un paper preeminent a Monistrol de Calders, fornint la Universitat de Calders (nom a l'edat moderna equivalent als actuals ajuntaments) de nombrosos jurats i batlles. El mas entrà en decadència a ran de la Batalla de Talamanca, l'agost del 1714, quan el mas fou cremat i abandonat pel seu amo, Narcís Mussarra, que s'uní a l'exèrcit borbònic i empenyorà el mas, per acabar venent-lo, al rector de Sant Feliu de Monistrol. A finals de l'edat mitjana havia unit a les seves possessions les de diversos masos rònecs, com el mas Giberta o el Casaldomènec, així com una part del mas Alzina Martina (popularment, el Casalot).


Paratges de Mussarra

Bosc del Vintró
Entorns de Mussarra
Estoviada de Mussarra
Vinya Vella de Mussarra

Mapa elaborat a partir dels mapes topogràfics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Tornar a la pàgina anterior