Barraques dels Avellaners del Pere Pla (Pumanyā)


Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya
Anar al mapa de Pumanyā