Xup
del Xic Benet

(Sot de
P
umanyà)Lloc on es troba: Al Sot de Pumanyà, sota i a prop, a ponent de les restes de la masia

Codi a Amics de la pedra: xxbpu

Codi a Wikipedra:
7274

Localització cadastral:
Polígon 2, parcel·la 52, recinte 4


Coordenades:      ED 50
X 419763 - Y 4624866

                            ETRS 89 X 419669.193 Y 4624661.800

                            Geogràfiques:
2º 2' 4.796'' E - 41º 46' 15.05'' N

Altitud:
587

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada. Dipòsit

Orientació:
Porta desapareguda

Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
És un munt de rocs; en el clot, s'observen les filades de pedra seca de

la base

Tornar al mapa del Sot de Pumanyà
Anar a les barraques del Xic Benet Tornar al mapa de Pumanyà