Barraca
grossa del Farell

(Sot de
Pumanyà
)Lloc on es troba: En el vessant nord del Sot de Pumanyà

Codi a Amics de la pedra: bgfsp

Codi a Wikipedra:
6629

Localització cadastral:
Polígon 2, parcel·la 55, recinte 8


Coordenades:      ED 50
X 419738 - Y 4625044

                            ETRS 89 X 419644.194 Y 4624839.801

                            Geogràfiques:
2º 2' 3.583'' E - 41º 46' 20.84'' N

Altitud:
587

Forma:
Planta quadrada

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada al nord-est

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En bon estat les parets, però el sostre és enderrocat
Tornar al mapa del Sot de Pumanyà
Anar a les barraques del Farell
Tornar al mapa de Pumanyà